წმინდა ოთხთავი

გელათის ოთხთავის მინიატურებით
251 მინიატურა,

16 კამარა

კატალოგი: , თეგები: