ქართული ხატები

80.00 

წიგნში წარმოდგენილია შუა საუკუნეების ორასამდე ქართული ხატი, რომლებიც თავის დროზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ეკლესია-მონასტრებისთვის იყო შექმნილ-შეწირული, ამჟამად კი თბილისის, მესტიის, უშგულისა და ქუთაისის მუზეუმებშია დაცული. აქვეა ის ხატებიც, რომლებსაც არ დაუტოვებიათ თავდაპირველი სამყოფელი და დღემდე ზემო სვანეთის ეკლესიებს ეკუთვნის.