ოქსფორდის დიდი საბავშვო ენციკლოპედია

65.00 

შევსებული და განახლებული 2017 წელს

უნიკალური ცნობარი სახლში და სკოლაში მოსახმარად

  • უნიკალური, მართლაც სრული საბავშვო ენციკლოპედია
  • კომპეტენტური და ზუსტი, 50-ზე მეტი სპეციალისტი კონსულტანტის მუშაობის შედეგი
  • ბავშვზე ორიენტირებული; შედგენილია ბავშვის მიერ ენციკლოპედიით სარგებლობის საგანგებო კვლევის საფუძველზე
  • 1029 დიდი სტატია, 400 000 სიტყვა, 1500-ზე მეტი ფერადი ილუსტრაცია