ძველი ქართული სამკაული

59.90 

ძველი ქართული სამკაული გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ სამკაული და ნაწილია იმ ერთიანი სისტემისა, რომელსაც ქართული კულტურა წარმოადგენს. წიგნში პირველად სრულადაა განხილული ძველი ქართული სამკაულის განვითარების გზა ძველი ქვის ხანიდან ქრისტიანობის შემოსვლამდე – ახ. წ. IV საუკუნემდე და წარმოდგენილია მისი ისტორიული და რელიგიური ფონი. იგი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტებისთვის, ასევე მკითხველთა ფართო წრისათვის.

კატალოგი: , თეგები: